PISARASI-palvelun ehdot

(jäljempänä ”Ehdot”)
Viimeksi päivitetty: 16.04.2020

Palveluntarjoaja Kanijo Oy:n yhteystiedot:
Kanijo Oy
Korkeavuorenkatu 7, 00140 Helsinki
info@pisarasi.fi

1. Yleistä

Rekisteröitymällä PISARASI-palveluun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttäjäksi tai lataamalla päätelaitteellesi PISARASI-palveluun liittyvän sovelluksen (jäljempänä ”Sovellus”) sitoudut noudattamaan näitä Ehtoja. Mikäli et hyväksy näitä Ehtoja, sinun tulee välittömästi lakata käyttämästä Palvelua sekä poistaa Sovellus laitteeltasi.

Kanijo Oy on kehittänyt vuoden 2020 keväällä puhjenneeseen COVID-19 -pandemiaan liittyen Palvelun, jonka tarkoituksena on auttaa yksityishenkilöitä ja terveydenhuollon henkilöstä jäljittämään mahdollisesti tartunnan saaneita tai altistuneita henkilöitä. Palvelun tarkoituksena on auttaa tavallisia kansalaisia keräämään tietoa omista liikkeistään ja sosiaalisista kontakteistaan ja tarvittaessa
välittää sitä tartuntatautien hoidosta tai estämisestä vastaaville tahoille. Näiden Ehtojen tarkoituksena on sopia siitä, miten voit käyttää Palvelua sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi Palveluun liittyen.

2. Muutokset

Kanijo Oy saattaa tehdä muutoksia Palveluun, Sovellukseen tai Ehtoihin, ilmoittamalla sinulle kyseisistä muutoksista sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Mikäli jatkat kyseisen ilmoituksen jälkeen Palvelun käyttöä, sinun katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset itseäsi sitoviksi. Lisäksi Palvelun tai Sovelluksen käyttöön saattaa tulla katkoksia muun muassa johtuen tarpeesta päivittää, muuttaa tai korjata Palvelun tai Sovelluksen toiminnallisuuksia. Kanijo Oy pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan tällaisista muutoksista etukäteen.

3. Aineettomat oikeudet ja käyttöoikeuden myöntäminen

Aineettomat oikeudet ja omistusoikeus Sovellukseen ja Palveluun sekä muun muassa niihin liittyviin lähdekoodiin, ohjelmistoihin, kuviin, tekstisisältöihin, tietokantoihin ja tavaramerkkeihin kuuluu soveltuvin osin joko Kanijo Oy:lle tai sen lisenssinantajille, ja kaikki oikeudet pidätetään siltä osin kuin niitä ei ole luovutettu sinulle Ehdoissa. Palveluun ja Sovellukseen liittyvien ohjelmistojen
lähdekoodi on suojattu tekijänoikeuksille, kansainvälisillä tekijänoikeuksiin liittyvillä sopimuksilla sekä muilla soveltuvilla aineettomilla oikeuksilla.

Kanijo Oy myöntää sinulle näiden Ehtojen nojalla ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän oikeuden käyttää Palvelua ja Sovellusta siihen asti kunnes käyttöoikeus päättyy kohdan 12 nojalla. Käyttöoikeus alkaa siitä, kun olet hyväksynyt Ehdot esimerkiksi rekisteröitymällä Palvelun tai Sovelluksen käyttäjäksi tai käynnistämällä Palvelun tai Sovelluksen.

4. Käyttöoikeuden rajoitukset

Sinun tulee muun muassa noudattaa seuraavia erityisehtoja Sovelluksen ja/tai Palvelun käytössä.
Mikäli rikot jotain seuraavista ehdoista, Kanijo Oy:lla on oikeus päättää käyttöoikeutesi kohdan 12 mukaisesti.

  1. Et saa asentaa tai käyttää Sovellusta tai Palvelua näiden Ehtojen tai muiden Kanijo Oy:n ohjeiden vastaisesti.
  2. Et saa tarjota Sovelluksen tai muiden Palveluun liittyvien ohjelmistojen kopioita missään muodossa kolmansille osapuolille tai muuten tarjota pääsyä edellä mainittuihin ohjelmistoihin tai Sovellukseen kolmansille osapuolille.
  3. Tilisi on henkilökohtainen etkä saa tarjoa pääsyä Sovellukseen tai Palveluun liittyvään tiliisi kolmannelle osapuolelle tai paljastaa salasanaasi tai käyttäjätunnustasi kolmannelle osapuolelle.
  4. Sinulla ei ole oikeutta muuttaa, kääntää, vuokrata, myydä tai jakaa Palvelua tai Sovellusta,niihin liittyviä ohjelmistoja tai dokumentaatiota tai niiden osia kolmansille osapuolille taikka luoda Sovelluksen, Palvelun tai niiden osien jäljitelmiä ja tarjota niitä kolmansille osapuolille.
  5. Sinulla ei ole oikeutta muuttaa Sovellusta tai mitään muuta Palveluun liittyvää ohjelmistoa ihmisluettavaan muotoon tai muuten purkaa Sovellusta tai Ohjelmistoa osiin tai takaisinmallintaa (reverse engineer) niitä.
  6. Sinulla ei ole oikeutta käyttää Palveluun tai Sovellukseen liittyvää dokumentaatiota mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Palvelun tai Sovelluksen käyttämiseksi.
  7. Sinulle ei ole oikeutta käyttää Palvelua tai Sovellusta tavalla, joka vahingoittaa Sovelluksen tai Palvelun toimivuutta muiden käyttäjien osalta tai vaikeuttaa muuten Palvelun ylläpitoa tai tarjoamista, esimerkiksi tekemällä palvelunestohyökkäyksen Palveluun liittyen.

5. Palvelun ja sovelluksen ylläpito

Kanijo Oy on vastuussa sinulle vain Kanijo Oy:n toiminnassa tahallisesta tai törkeän tuottamuksesta aiheutuneesta vahingosta, ellei sovellettavasta pakottavassa kuluttajansuojalaissa (38/1978) toisin säädetä.

Kanijo Oy ei missään tapauksessa vastaa Palveluun tai Sovellukseen liittyvistä tai niiden sinulle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kadonneesta tai vahingoittuneesta datasta, tai vahingoista, jotka johtuvat Palvelun tai Sovelluksen käyttökatkoista tai häiriöistä. Kanijo Oy ei vastaa myöskään mistään vahingoista, jotka johtuvat Palvelun tai
Sovelluksen ohjeiden vastaisesta käytöstä, laiminlyönneistä tai virheellisestä suorittamisesta, tai joiden osalta vahingon aiheuttaja on jokin kolmas osapuoli.

Selvyyden vuoksi Kanijo Oy pyrkii pitämään Sovelluksen ja Palvelun käytettävyyden hyvällä tasolla,mutta ei anna sinulle mitään vakuutuksia Sovelluksen tai Palvelun toimivuudesta, soveltuvuudesta mihinkään yleiseen tai erityiseen tarkoitukseen, käytettävyysasteesta, siitä että Sovelluksessa tai Palvelussa olevat virheet tai käyttökatkot korjataan nopeasti tai lainkaan, siitä että Sovellus tai Palvelu eivät loukkaisi kolmansien oikeuksia, tai mitään muitakaan vakuutuksia Sovellukseen tai Palveluun liittyen. Hyväksyt, että Palvelu tai Sovellus ei välttämättä aina ole joiltain osin tai lainkaan käytettävissä johtuen muun muassa tarpeesta päivittää tai korjata Palvelua tai Sovellusta, laitteesi yhteensopivuusongelmasta tai muista seikoista, ja sitoudut olemaan esittämättä vahingonkorvausvaatimuksia tai muita vaatimuksia tällaisiin käyttökatkoihin liittyen.

Mahdolliset viat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian, mutta Kanijo Oy ei sitoudu korjaamaan vikoja minkään tietyn ajan kuluessa.

6. Käyttäjän Palveluun tallentamat tiedot

Sinulla on Palvelun käyttäjänä mahdollisuus tallentaa Palveluun tietoja muun muassa sosiaalisista kontakteistasi ja liikkumisestasi. Olet yksin vastuussa sisällöstä, jonka olet luonut, muokannut tai tallentanut Sovellusta tai Palvelua käyttämällä. Olet myös yksin vastuussa Palvelun ja Sovelluksen käytöstäsi.

Käyttämällä Palvelua hyväksyt, että tallentamaasi sisältöä saatetaan ajoittain poistaa tai muokata Palveluun tai Sovellukseen tehtävien muutosten seurauksena, tai esimerkiksi mikäli Sovelluksen tai Palvelun käyttöoikeutesi päättyy.

Kanijo Oy voi antaa pääsyn kohdassa edellä mainittuihin tietoihin viranomaiselle tai muulle kolmannelle osapuolelle, mikäli se saa sitovan viranomaismääräyksen tai tuomion, jolla se velvoitetaan luovuttamaan edellä mainittu Sisältö tai tarjoamaan siihen pääsy.

7. Tiedonsiirtokulut

Hyväksyt, että Palvelun käyttö ja etenkin Hallinta voivat aiheuttaa tiedonsiirtokuluja, jotka riippuvat omasta laitteestasi ja tietoliikenneyhteydestäsi, ja joista vastaat itse.

8. Tietoturva

Kanijo Oy pyrkii suojaamaan Palveluun tallentamaasi sisältöä sekä tarjoamaan turvalliset puitteet kyseisen sisällön siirtoihin tai käyttöön, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sisältö olisi aukottomasti turvattu tietomurroilta. Kanijo Oy painottaa, että sen tekemät toimenpiteet eivät tarjoa täydellistä suojaa laittomilta tiedonkaappauksilta tai tietomurroilta muun muassa tietojen siirron tai tallennuksen yhteydessä, ja etenkin siltä osin kuin laitteesi tai selaimesi tietosuoja-asetuksissa tai tietoturvassa on puutteita.

Vahvistat ymmärtäväsi, että Palvelun toiminnallisuuksien käyttö edellyttää osaltasi huolellisuutta, ja sitoudut erityisesti pitämään käyttäjätunnuksesi ja salasanasi turvassa siten, että kolmas osapuoli ei pääse kirjautumaan tiliisi.

9. Henkilötietojen suoja ja evästeet

Palveluun tallennettujen henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä on Kanijo Oy. Henkilötietojasi kerätään ja käsitellään Palvelun ja Sovelluksen puitteissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla ja siten kuten on tarkemmin kerrottu Kanijo Oy:n tietosuojatiedotteessa: XXXXXXXX (URL). Käyttämällä Palvelua ymmärrät ja hyväksyt kyseisen henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn.

Palvelun yhteydessä käytetään myös evästeitä, joista on lisätietoa edellä mainitussa tietosuojatiedotteessa. Käyttämällä Palvelua annat suostumuksesi Palvelun toteuttamiseksi tarpeellisten evästeiden käytön.

Kanijo Oy:n yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa on:

Product Owner
Katariina Pirttijärvi
katariina.pirttijarvi@pisarasi.fi

10. Palvelun käyttöön liittyvät toimenpiteet

On sinun vastuullasi tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta Palvelua voidaan käyttää tarkoitetulla tavalla, mukaan lukien Palvelun ja Sovelluksen uusimman version käyttäminen, Sovelluksen tai muiden Palveluun liittyvien ohjelmistojen asentaminen laitteellesi ja sellaisen laitteen ja/tai selaimen käyttäminen, joka toimii Palvelun tai Sovelluksen kanssa.

11. Verkkosivuihin liittyvät lisäehdot

Kanijo Oy tai sen yhteistyökumppanit saattavat ylläpitää verkkosivuja Palveluun liittyen, ja näiden verkkosivujen käyttöön saattaa liittyä erilliset käyttöehdot, jotka sinun tulee hyväksyä, jotta voit käyttää edellä mainittuja verkkosivuja. Selvyyden vuoksi Kanijo Oy ei ole vastuussa minkään kolmannen osapuolen verkkosivuista tai niihin liittyvistä vahingoista tai vioista.

12. Käyttöoikeuden päättyminen

Kanijo Oy:lla on oikeus päättää Palvelun ja Sovelluksen käyttöoikeutesi välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli rikot näitä Ehtoja. Sinulla ei ole tämän johdosta oikeutta vaatia korvauksia tai muuta hyvitystä Kanijo Oy:llta.

Mikäli käyttöoikeutesi päättyy mistä tahansa syystä, Kanijo Oy poistaa pääsyn lataamaasi sisältöön, ja pysyvästi poistaa tai arkistoi kyseisen sisällön. Sinun tulee lisäksi poistaa Sovellus ja kaikki muut Palveluun liittyvät ohjelmistot laitteeltasi.

13. Soveltuva laki

Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia ilman sen lainvalintasäännöksiä.